www.pups-market.ru


З 1 січня 2017 року судовий збір прив’язаний до прожиткового мінімуму в розмірі 1600 грн.
Відтепер ставки судового збору прив’язані не до мінімальної заробітної плати, а до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, пише ubr.ua
Згідно зі змінами Закону “Про судовий збір” судовий збір справляється у відповідному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, – у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.
Нагадаємо, Законом “Про державний бюджет на 2017 рік” у 2017 році прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня встановлено в розмірі 1600 грн.
 
Ставки судового збору встановлені в таких розмірах:

Наименование документа и действия, за которые взимается судебный сбор, и плательщика судебного сбора
Ставка судебного сбора
Минимум
Максимум

1. За подачу в суд:

1) искового заявления имущественного характера, поданного:

юридическим лицом
1,5 % цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
1600
не ограничено

физическим лицом или физическим лицом – предпринимателем
1 % цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц
640
8000

2) искового заявления неимущественного характера, поданного:

юридическим лицом или физическим лицом – предпринимателем
1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц
1600
1600

физическим лицом
0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
640
640

3) искового заявления:

о расторжении брака
0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
640
640

о разделе имущества при расторжении брака
1 процент цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 3 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц
640
4800

4) заявления о выдаче судебного приказа; заявления по делам особого производства; заявления об обеспечении доказательств или иска; заявления о пересмотре заочного решения; заявления об отмене решения третейского суда; заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда; заявления о выдаче исполнительного документа на основании решения иностранного суда; заявления о разъяснении судебного решения, поданного:

юридическим лицом или физическим лицом – предпринимателем
0,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
800
800

физическим лицом
0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
320
320

5) искового заявления о защите чести и достоинства физического лица, деловой репутации физического или юридического лица, а именно:

искового заявления неимущественного характера
0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
640
640

искового заявления о возмещении морального вреда
1,5 процента цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
1600
не ограничено

6) апелляционной жалобы на решение суда; заявления о присоединении к апелляционной жалобы на решение суда; апелляционной жалобы на судебный приказ, заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам
110 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы
352 – 1 760
не ограничено

7) кассационной жалобы на решение суда; заявления о присоединении к кассационной жалобы на решение суда
120 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы
384 – 1 920
не ограничено

8) заявления о пересмотре судебных решений Верховным Судом Украины
130 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы
416 – 2 080
не ограничено

9) апелляционной и кассационной жалобы на решение суда; заявления о присоединении к апелляционной или кассационной жалобы на решение суда:

юридическим лицом или физическим лицом – предпринимателем
1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц
1600
1600

физическим лицом
0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
320
320

2. За подачу в хозяйственный суд:

1) искового заявления имущественного характера
1,5 процента цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 150 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц
1600
240000

2) искового заявления неимущественного характера
1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц
1600
1600

3) заявления о принятии мер и обеспечения иска; заявления о выдаче исполнительного документа на основании решения иностранного суда; заявления об отмене решения третейского суда; заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда; заявления о разъяснении судебного решения
0,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
800
800

4) апелляционной жалобы на решение суда; апелляционных жалоб по делу о банкротстве; заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам
110 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы
1760
не ограничено

5) кассационной жалобы на решение суда; кассационных жалоб по делу о банкротстве
120 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы
1920
не ограничено

6) заявления о пересмотре судебных решений Верховным Судом Украины
130 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы
2080
не ограничено

7) апелляционной и кассационной жалобы на решение суда; заявления о присоединении к апелляционной или кассационной жалобы на решение суда
1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц
1600
1600

8) заявления об утверждении плана санации до возбуждения производства по делу о банкротстве
2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
3200
3200

9) заявления о возбуждении дела о банкротстве
10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц
16000
16000

10) заявления кредиторов, которые обращаются с денежными требованиями к должнику после объявления о возбуждении дела о банкротстве, а также после сообщения о признании должника банкротом; заявления о признании сделок (договоров) недействительными и опровержения имущественных действий должника в рамках производства по делу о банкротстве; заявления о расторжении мирового соглашения, заключенного по делу о банкротстве, или признания ее недействительной
2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
3200
3200

3. За представление в административный суд:

1) административного иска:

имущественного характера, который представлен:

субъектом властных полномочий, юридическим лицом
1,5 процента цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
1600
не ограничено

физическим лицом или физическим лицом – предпринимателем
1 процент цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц
640
8000

неимущественного характера, который подан:

субъектом властных полномочий, юридическим лицом или физическим лицом – предпринимателем
1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц
1600
1600

физическим лицом
0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
640
640

2) апелляционной жалобы на решение суда, заявления о присоединении к апелляционной жалобе на решение суда, заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам
110 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы
704 – 1 760
не ограничено

3) кассационной жалобы на решение суда, заявления о присоединении к кассационной жалобы на решение суда
120 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления
768 – 1 920
не ограничено

4) заявления о пересмотре судебного решения Верховным Судом Украины
130 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы
832 – 2 080
не ограничено

5) апелляционной и кассационной жалобы на определение суда; заявления о присоединении к апелляционной или кассационной жалобе на определение суда
1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц
1600
1600

6) заявления об обеспечении доказательств или иска, заявления о выдаче исполнительного документа на основании решения иностранного суда, заявления об изменении или установлении способа, порядка и срока исполнения судебного решения
0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
480
480

4. За выдачу судами документов:

1) за повторную выдачу копии судебного решения
0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист бумаги
4,80
4,80

2) за выдачу дубликата судебного приказа и исполнительного листа
0,03 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
48
48

3) за распечатку технической записи судебного заседания
0,01 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист текста на бумаге формата А4
16
16

4) за выдачу в электронном виде копии технической записи судебного заседания
0,03 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
48
48

5) за изготовление копии судебного решения в случае, если лицо, которое не принимает (не брала) участия в деле, если судебное решение непосредственно касается его прав, свобод, интересов или обязанностей, обращается к аппарату соответствующего суда с письменным заявлением об изготовлении такой копии в соответствии с Законом “О доступе к судебным решениям”
0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии
4,80
4,80

6) за изготовление копий документов, приобщенных к делу
0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии
4,80
4,80

5. В случае принятия судом постановления о наложении административного взыскания
0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
320
320

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

За представление в административный суд:

1) административного иска:

имущественного характера, который представлен:

субъектом властных полномочий, юридическим лицом
1,5 процента цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
1600
не ограничено

физическим лицом или физическим лицом – предпринимателем
1 процент цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц
640
8000

неимущественного характера, который подан:

субъектом властных полномочий, юридическим лицом или физическим лицом – предпринимателем
1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц
1600
1600

физическим лицом
0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
640
640

2) апелляционной жалобы на решение суда, заявления о присоединении к апелляционной жалобе на решение суда, заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам
110 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы
704 – 1 760
не ограничено

3) кассационной жалобы на решение суда, заявления о присоединении к кассационной жалобы на решение суда
120 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления
768 – 1 920
не ограничено

4) заявления о пересмотре судебного решения Верховным Судом Украины
130 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы
832 – 2 080
не ограничено

5) апелляционной и кассационной жалобы на определение суда; заявления о присоединении к апелляционной или кассационной жалобе на определение суда
1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц
1600
1600

6) заявления об обеспечении доказательств или иска, заявления о выдаче исполнительного документа на основании решения иностранного суда, заявления об изменении или установлении способа, порядка и срока исполнения судебного решения
0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
480
480

4За выдачу судами документов:

1) за повторную выдачу копии судебного решения
0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист бумаги
4,80
4,80

2) за выдачу дубликата судебного приказа и исполнительного листа
0,03 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
48
48

3) за распечатку технической записи судебного заседания
0,01 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист текста на бумаге формата А4
16
16

4) за выдачу в электронном виде копии технической записи судебного заседания
0,03 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
48
48

5) за изготовление копии судебного решения в случае, если лицо, которое не принимали (не брала) участия в деле, если судебное решение непосредственно касается его прав, свобод, интересов или обязанностей, обращается к аппарата соответствующего суда с письменным заявлением об изготовлении такой копии в соответствии с Законом “О доступ к судебным решениям”
0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии
4,80
4,80

6) за изготовление копий документов, приобщенных к делу
0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии
4,80
4,80

5В случае принятия судом постановления о наложении административного взыскания
0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц
320
320

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter..

Рейтинг: 
0
Голосов пока нет

Комментарии

Наши пользователи

Аватар пользователя Marinka
Аватар пользователя Kots
Аватар пользователя Kreams
Аватар пользователя Avgustina
Аватар пользователя Zak2009
Аватар пользователя Anne

Интересное

Ирина Салтыкова Ирине Салтыковой 5 мая исполнился 51 год. Певица все так же стройна, эффектна, молода и наверняка с легкостью может спеть и про голубые, и про серые глазки, и про глаза цвета виски, и про все 50 оттенков серого. Но, к сожалению для поклонников артистки, она этого не делает — последний на сегодняшний день альбом Салтыковой вышел в 2008 году. Поэтому смотрим клипы на нетленные хиты певицы. Татьяна Овсие...